Hrvatska udruga muzikoterapeuta (HUM) posvećena je razvoju i promociji muzikoterapije u Hrvatskoj. HUM podupire razvoj obrazovnih programa, kliničke prakse i istraživanja koji doprinose utemeljenju muzikoterapije kao znanstvene discipline u Hrvatskoj.

foto-web_1

Edukacija muzikoterapeuta se nastavlja:  polaznice u Šumarskom domu 17. siječnja, 2014.

Odgovori