Sve objave od bmestric

EUROPSKI DAN MUZIKOTERAPIJE

U povodu Europskog dana muzikoterapije – predavanje Ane Katušić i Ksenije Burić o muzikoterapijskom tretmanu u organizaciji Hrvatske
udruge muzikoterapeuta

15.11. u 18 sati

Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića
Preradovićeva 5,  Zagreb
Odjel knjiga za djecu i mladež

2019_EMTD_A5-CRO-LR_Page_1

Edukacija @ ETI 2019/2020

HUM organizira novi ciklus edukacija Primjena muzikoterapije u radu s osobama s razvojnim teškoćama. Edukacija se održava na ETI Vinkovec jednom mjesečno u listopadu, studenom, prosincu i siječnju od petka do nedjelje po 18 sati tijekom vikenda, odnosno 72 sata tijekom sva četiri modula.
Više na Edukacija @ ETI 2019/2020

Edukacija & ETI 2019

HUM organizira novi ciklus edukacija Primjena muzikoterapije u radu s osobama s razvojnim teškoćama. Edukacija se održava na ETI Vinkovec jednom mjesečno u veljači, ožujku, travnju i svibnju od petka do nedjelje po 16 sati tijekom vikenda, odnosno 64 sata tijekom sva četiri modula. Više na Edukacija & ETI 2019.

ODRŽAN SKUP POVODOM EUROPSKOG DANA MUZIKOTERAPIJE

Povodom Europskog dana muzikoterapije 15. studenoga 2017. na Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju »Srčana« Draškovićeva 13, Zagreb održan je znanstveni simpozij Muzika u kardiovaskularnoj rehabilitaciji u organzaciji Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb (http://www.srcana.hr/), Radne skupine za e-kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva (http://ekardiologija.kardio.hr/) i naša udruga Hrvatska udruga muzikoterapeuta – HUM (http://www.muzikoterapeuti.hr/).

PROGRAM:

  • Doc. prim. dr. sc. Goran Krstačić, prof. v.š. FESC, FEHRA (Srčana): Poliklinika Srčana 67 godina s Vama
  • Doc. prim. dr. sc. Mario Ivanuša, prof. v.š, FESC (Srčana): Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija u Hrvatskoj
  • Dr. sc. Ksenija Burić (HUM): Muzikoterapija
  • Doc. dr. sc. Ana Katušić (HUM): Receptivna muzikoterapija u kardiovaskularnoj rehabilitaciji: Što kažu istraživanja?
  • Gabrijela Čurić, bacc. therap. occup. (Srčana): Primjena receptivne muzikoterapije u rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesnika u Poliklinici SrčanaZnanstveni simpozij: Muzikoterapija u kardiovaskularnoj rehabilitaciji

Povodom Europskog dana muzikoterapije 15. studenoga 2017. u 12 sati na Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju »Srčana« Draškovićeva 13, Zagreb održat će se znanstveni simpozij Muzika u kardiovaskularnoj rehabilitaciji,

Organizatori su Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb (http://www.srcana.hr/), Radna skupina za e-kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva (http://ekardiologija.kardio.hr/) i naša udruga Hrvatska udruga muzikoterapeuta – HUM (http://www.muzikoterapeuti.hr/).

Program • Pozdravna slova • Doc. prim. dr. sc. Goran Krstačić, prof. v.š. FESC, FEHRA (Srčana): Poliklinika Srčana 67 godina s Vama • Doc. prim. dr. sc. Mario Ivanuša, prof. v.š, FESC (Srčana): Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija u Hrvatskoj • Dr. sc. Ksenija Burić (HUM): Receptivna muzikoterapija • Doc. dr. sc. Ana Katušić (HUM): Receptivna muzikoterapija u kardiovaskularnoj rehabilitaciji: Što kažu istraživanja? • Gabrijela Čurić, bacc. therap. occup. (Srčana): Primjena receptivne muzikoterapije u rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesnika u Poliklinici Srčana

Letak u PDF formatu možete preuzeti ovdje: letak19102017