Edukacija @ ETI 2023 – I stupanj

Hrvatska Orff Schulwerk udruga HOSU i Hrvatska udruga muzikoterapeuta HUM objavljuju upis desete generacije na prvi stupanj edukacije Primjena muzikoterapije u radu s osobama s razvojnim teškoćama i s ranjivim skupinama. Edukacija će započeti u rujnu i preostalo je još nekoliko slobodnih mjesta.
Javite se na ksenija@eti-vinkovec.org