Upravni odbor

Popis članova tijela upravljanja:

Predsjednica: dr. sc. Ana Katušić, ana@malidom.hr

Članovi Upravnog odbora Hrvatske udruge muzikoterapeuta za 2015 -2018.
dr. sc. Ksenija Burić, prof. klavira – dopredsjednica, ksenijaburic@yahoo.com
Josipa Ćorluka – tajnik
Silvija Sarapa – blagajnik