Javna predavanja

Hrvatska udruga muzikoterapeuta će se predstaviti na Okruglom stolu u Domu za starije osobe Pešćenica 11. svibnja 2017.

Prezentaciju će održati Silvija Sarapa,  apsolventica MA.

Predavanje će predstaviti primjenu muzike u trećoj životnoj dobi te kako i na koji način muzikoterapija utjeće na stare ljude.