Edukacija

Iako u Hrvatskoj ne postoji sustavna edukacija iz muzikoterapije, ova djelatnost se obavlja u zdravstvenim ustanovama, edukacijskim i rehabilitacijskim centrima kao i u ustanovama socijalne skrbi od strane akademskih muzičara, profesora glazbene kulture, rehabilitatora, logopeda, socijalnih radnika, socijalnih pedagoga, psihologa i radnih terapeuta. Upravo iz ovog kliničkog iskustva, te razgovora sa stručnjacima uočena je potreba za sveobuhvatnim, sistematičnim i stručnim stjecanjem znanja i praktičnih vještina iz područja muzikoterapije.

Stoga je Hrvatska udruga muzikoterapeuta u listopadu 2012. pokrenula stručno usavršavanje / edukaciju iz „Primjene muzikoterapije u radu s osobama s razvojnim teškoćama“. Edukacija obuhvaća 18 vikend susreta koji se održavaju jednom mjesečno kroz dvije godine u trajanju od 216 sati.

Edukaciju provodi međunarodni i multidisciplinarni tim stručnjaka iz Hrvatske, Poljske, Velike Britanije i Izraela.