O edukaciji

foto-web_5Edukacija “Primjena muzikoterapije u radu s osobama s razvojnim teškoćama”
pruža mogućnosti postizanja mnogih teorijskih i praktičnih kompetencija potrebnih
stručnjacima u svakodnevnom radu na ovom području.

Edukacija je namijenjena sljedećim stručnjacima – profesorima glazbene kulture, akademskim glazbenicima, edukacijskim rehabilitatorima, logopedima, socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima, psiholozima, pedagozima, radnim terapeutima, učiteljima, odgajateljima.

Uvjeti za sudjelovanje su:

  • minimum završeni sveučilišni preddiplomski umjetnički studij ili preddiplomski/veleučilišni studij iz područja društveno-humanističkih ili biomedicinskih znanosti,
  • minimum završena četiri razreda osnovne glazbene škole ili poznavanje teorije glazbe i vještina sviranja glazbenog instrumenta na razini četiri razreda osnovne glazbene škole (što se dodatno provjerava)
  • rad na radnom mjestu koji obuhvaća rad s osobama s razvojnim teškoćama
  • poznavanje engleskog jezika radi mogućnosti praćenja predavanja stranih predavača

__________________________________________________________________

Po završetku edukacije polaznik će biti upoznat s osnovama muzikoterapije,
njenim modelima i teorijskim pravcima. Steći će uvid u osnove razvojne i kliničke psihologije. Jednako tako, bit će upoznat s obilježjima djece urednog razvoja,
kao i djece s razvojnim teškoćama. Sukladno tome upoznat će edukacijsko-rehabilitacijske pristupe u radu s djecom i odraslima s razvojnim teškoćama.

Po uspješnom završetku edukacije polaznik će znati i moći:

  • primijeniti osnovne improvizacijske i receptivne tehnike u muzikoterapiji
  • interpretirati rezultate procjene i na temelju njih postaviti ciljeve tretmana muzikoterapije
  • provoditi muzikoterapijske intervencije usmjerene prema ispunjenju ciljeva
  • evaluirati provedbu muzikoterapijskih intervencija
  • napisati stručno mišljenje po provedbi muzikoterapijskog tretmana

__________________________________________________________________

Danas je [weekday], [monthday]. [month] [year]. Sada je [clock offset=local format=hms].
[countdown date=2014/02/14-14:00]Za [dhmtimer] počinje slijedeća edukacija![/countdown]