Članstvo

Članom Hrvatske udruge muzikoterapeuta može postati svaka fizička osoba,
domaća ili strana, koja prihvaća Statut i daje svoj doprinos ostvarivanju
ciljeva i zadataka navedenih u Statutu.
Članovi Hrvatske udruge muzikoterapeuta su redovni članovi, članovi prijatelji
i počasni članovi.

 • Redovnim članom može postati osoba koja je stručno vezana uz područje djelovanja HUM.
 • Članom prijateljem može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa HUM.
 • Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti udruge, a odluku o počasnom članstvu donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva.

Primanje u redovno članstvo i članstvo prijatelja inicira se ispunjavanjem pristupnice,
a o primanju odlučuje Predsjedništvo.

Redoviti članovi imaju pravo:

 • Sudjelovati u svim djelatnostima HUM kao što su stručni sastanci, seminari, skupštine, objavljivanje izvješća
 • Objavljivati rezultate rada uz suglasnost Predsjedništva
 • Sudjelovati u provođenju odluka organa udruge
 • Koristiti zajednička postignuća i rezultate udruge
 • Birati i biti birani u sva tijela HUM

Redoviti članovi dužni su:

 • Svojim radom doprinositi u ostvarivanju programa i zadataka HUM
 • Uredno plaćati članarinu čiju je visinu odredila Skupština udruge
 • Poštivati Statut i ostale akte vezane uz rad i ustroj HUM