Muzikoterapija

  • Što je muzikoterapija?

Muzikoterapija predstavlja profesionalnu upotrebu glazbe i njenih elemenata kao intervencije u medicinskom, obrazovnom i svakodnevnom okruženju, u radu s pojedincima, skupinama, obiteljima ili zajednicama koje nastoje ostvariti optimalnu
kvalitetu života i poboljšati fizičko, socijalno, emotivno, spoznajno i duhovno zdravlje.
Istraživanja, edukacija i klinička praksa u muzikoterapiji temelje se na stručnim standardima koji su postavljeni s obzirom na kulturološko, socijalno i političko okruženje.

  • Tko su muzikoterapeuti?

Naši ciljevi su utvrditi i primjeniti pristupe muzikoterapije koji učinkovito pomažu u obnavljanju, održavanju i poboljšavanju fizičkog i psihičkog zdravlja. U tom cilju, vjerujemo u dostojanstvo i vrijednost svake osobe. Promičemo korištenje glazbe u terapiji, uspostavljanje i održavanje visokih standarda u kliničkom radu, te od sebe zahtijevamo maksimum u etičkom ponašanju.                                                                             

  • Što rade muzikoterapeuti?

Muzikoterapeuti procjenjuju emocionalno i fizičko zdravlje, socijalno funkcioniranje, komunikacijske sposobnosti i spoznajne vještine kroz glazbene odgovore; osmišljavaju seanse muzikoterapije na temelju potreba klijenta primjenjujući muzičku improvizaciju, receptivno slušanje glazbe, skladanje pjesama, analizu teksta pjesme, glazbu i vođenu imaginaciju, muzičke nastupe i učenje kroz glazbu; sudjeluju u interdisciplinarnom planiranju tretmana, procjeni i praćenju učinaka.

  • Podučava li muzikoterapeut  muzičke vještine?

Muzikoterapija nije zamjena za glazbeno obrazovanje. Klijenti za vrijeme trajanja muzikoterapije često steknu određene muzičke vještine, poput intonacije, ritmičke kontrole, svjesnosti o muzičkoj formi, manipulativnoj kontroli itd.
Ove su vještine, ma koliko činile važan dio terapije, sporedne u odnosu na unaprijed određene terapijske ciljeve.

  • Koje su načešće zablude o muzikoterapiji?

Osoba mora imati muzičke sposobnosti kako bi imala koristi od muzikoterapije – nije točno! Muzičke sposobnosti nisu nužne kako bi osoba sudjelovala u muzikoterapiji i kroz tretman razvijala svoje vještine.
Postoji određena vrsta glazbe koja ima veći terapijski učinak, od druge – nije točno! Svi stilovi glazbe mogu biti korisni u poticanju pozitivnih promjena u ponašnju klijenta. Preferencije osobe, okolonosti, potrebe i ciljevi tretmana, pomažu muzikoterapeutu u odabiru glazbe koju će koristiti u terapiji.

foto-web_8