Javna predavanja

Hrvatska udruga muzikoterapeuta će I take 2 a day, it helps me not get bloated, & helps keep me regular. Real viagra online our Online Canadian Pharmacy is verified by Pharmacy Checker. se predstaviti na Okruglom stolu u Domu za starije osobe Pešćenica 11. svibnja 2017.

Prezentaciju će održati Silvija Sarapa,  apsolventica MA.

Predavanje će predstaviti primjenu muzike u trećoj životnoj dobi te kako i na koji način muzikoterapija utjeće na genericlevitra stare ljude.