Okrugli stol 2014.

MUZIKOTERAPIJA U TRETMANU OSOBA S PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA

Subota, 20. prosinca 2014., 10:00 – 13:00

Hrvatska udruga muzikoterapeuta,
Srebrnjak 66, Zagreb 10000

10:00 – 10:15 Uvodna riječ

Dr. sc. Ksenija Burić, Hrvatska udruga muzikoterapeuta

10:15 – 11:15 Muzikoterapija u tretmanu osoba s psihičkim poremećajima

Sandra Belajec, prof. rehabilitator, magistar ekspresivnih terapija
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, Koprivnica

11:15 – 12:00 Etički kodeks i Pravilnik djelatnosti muzikoterapeuta

Dr.sc. Ana Katušić, Hrvatska udruga muzikoterapeuta

12:00 – 13:00 Godišnja skupština HUM

 PRIJAVNICA: DOC / PDF