Edukacija HUM@ETI 2019/2020

Letak HUM@ETI 2019_2

I modul

 • Što je muzikoterapija? Definicija, osnovni pravci, teorijske osnove
 • Elementi Orff Schulwerka u muzikoterapiji
 • Muzikoterapija ili muzička edukacija: Poveznice i razlike
 • Korištenje vanjskog prostora u terapijske svrhe
 • Večernje muziciranje – sviranje blok flauti jednoglasno 

II modul

 • Orff muzikoterapija kod djece s  teškoćama komunikacije
 • Upotreba pjesme u  muzikoterapiji
 • Koncepti u muzikoterapiji: Terapijski odnos, terapijsko okruženje
 • Izrada i način primjene Orffovog instrumentarija: Idiofoni
 • Večernje muziciranje – sviranje blok flauti dvoglasno

III modul

 • Orff muzikoterapija: Osnovni koncepti  
 • Planiranje u muzikoterapiji:  Organizacija terapijskog procesa
 • Opservacija u muzikoterapiji: Domena ponašanja, interakcije u glazbi
 • Izrada i način primjene Orffovog instrumentarija: Multisenzorni objekti
 • Večernje muziciranje – sviranje blok flauti troglasno

IV modul

 • Upotreba slikovnica i igračaka u muzikoterapijskom okruženju
 • Dokumentacija u muzikoterapiji
 • Izrada i način primjene Orffovog instrumentarija: Puhalice
 • Večernje muziciranje – sviranje blok flauti četveroglasno

Edukacija se održava na ETI Vinkovec jednom mjesečno u listopadu, studenom, prosincu i siječnju od petka do nedjelje po 18 sati tijekom vikenda, odnosno 72 sata tijekom sva četiri modula.

Cijena u iznosu od 4.800 kn plativa je u četiri rate, a obuhvaća troškove edukacije, smještaj i prehranu tijekom četiri vikenda.

Sve dodatne informacije i početni kontakt na email: edukacija@muzikoterapeuti.hr

Više o Edukacijsko-terapijskom imanju Vinkovec na:
http://www.eti-vinkovec.org.