okrugli stol: INTERVIZIJA KLINIČKOG RADA

U ponedjeljak, 22. svibnja 2017. Hrvatska udruga muzikoterapeuta organizira okrugli stol na temu INTERVIZIJA KLINIČKOG RADA. Okrugli stol će se održati u Šumarskom domu na trgu Mažuranića 11 (u blizini Etnografskog muzeja, Obrtničkog doma …). Za sudjelovanje na okruglom stolu potrebno je ispuniti ovu ONLINE PRIJAVNICU.