Znanstveni simpozij: Muzikoterapija u kardiovaskularnoj rehabilitaciji

Povodom Europskog dana muzikoterapije 15. studenoga 2017. u 12 sati na Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju »Srčana« Draškovićeva 13, Zagreb održat će se znanstveni simpozij Muzika u kardiovaskularnoj rehabilitaciji,

Organizatori su Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb (http://www.srcana.hr/), Radna skupina za e-kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva (http://ekardiologija.kardio.hr/) i naša udruga Hrvatska udruga muzikoterapeuta – HUM (http://www.muzikoterapeuti.hr/).

Program • Pozdravna slova • Doc. prim. dr. sc. Goran Krstačić, prof. v.š. FESC, FEHRA (Srčana): Poliklinika Srčana 67 godina s Vama • Doc. prim. dr. sc. Mario Ivanuša, prof. v.š, FESC (Srčana): Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija u Hrvatskoj • Dr. sc. Ksenija Burić (HUM): Receptivna muzikoterapija • Doc. dr. sc. Ana Katušić (HUM): Receptivna muzikoterapija u kardiovaskularnoj rehabilitaciji: Što kažu istraživanja? • Gabrijela Čurić, bacc. therap. occup. (Srčana): Primjena receptivne muzikoterapije u rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesnika u Poliklinici Srčana

Letak u PDF formatu možete preuzeti ovdje: letak19102017