ODRŽAN SKUP POVODOM EUROPSKOG DANA MUZIKOTERAPIJE

Povodom Europskog dana muzikoterapije 15. studenoga 2017. na Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju »Srčana« Draškovićeva 13, Zagreb održan je znanstveni simpozij Muzika u kardiovaskularnoj rehabilitaciji u organzaciji Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb (http://www.srcana.hr/), Radne skupine za e-kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva (http://ekardiologija.kardio.hr/) i naša udruga Hrvatska udruga muzikoterapeuta – HUM (http://www.muzikoterapeuti.hr/).

PROGRAM:

  • Doc. prim. dr. sc. Goran Krstačić, prof. v.š. FESC, FEHRA (Srčana): Poliklinika Srčana 67 godina s Vama
  • Doc. prim. dr. sc. Mario Ivanuša, prof. v.š, FESC (Srčana): Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija u Hrvatskoj
  • Dr. sc. Ksenija Burić (HUM): Muzikoterapija
  • Doc. dr. sc. Ana Katušić (HUM): Receptivna muzikoterapija u kardiovaskularnoj rehabilitaciji: Što kažu istraživanja?
  • Gabrijela Čurić, bacc. therap. occup. (Srčana): Primjena receptivne muzikoterapije u rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesnika u Poliklinici Srčana